פרוייקטים בתהליך

בית ספר תיכון / ערערה

כאן יבוא פירוט קצר על המבנה

שנת בניה

חטיבת ביניים אכסל

כאן יבוא פירוט קצר על המבנה

שנת בניה

בית ספר תיכון / מאהל

כאן יבוא פירוט קצר על המבנה

שנת בניה

בית ספר תיכון / נצרת

כאן יבוא פירוט קצר על המבנה

שנת בניה

מסגד / ערבה

כאן יבוא פירוט קצר על המבנה

שנת בניה