עיריות ומוסדות תרבות / מרכז תרבות דת / עראבה

מרכז תרבות אסלאם עראבה

_____________

במסגד בעראבה הקרוי בפי התושבים 'מרכז תרבות איסלמית', שברנו את מושג המסגד כמקום תפילה בלעדי, ואת הדימוי האדריכלי הקלאסי של בית התפילה המוסלמי עם הכיפה, בתקווה שיוביל לפרשנות דתית פחות שמרנית. בעראבה, כמו ביישובים ערביים רבים נוספים, השתנתה בשנים האחרונות התפיסה הרואה במסגד כמקום תפילה וכמרחב התכנסות דתית בלבד. המסגד וסביבתו הקרובה משמשים כיום גם כמקום התכנסות לפעילויות קהילתיות וחברתיות, וסביבתו הקרובה כוללת גם אזורי מסחר, עסקים ושירותים לקהילה.

המרכז תוכנן כמבנה המשלב מספר שימושים – מרכז לימוד, אזור תפילה, מועדון תרבות וגני ילדים. קומת הכניסה משמשת כחצר פתוחה המחברת את המרכז לסביבה ולשכונה. הבניין תוכנן כנפח אחד המאכלס בתוכו את כל הפונקציות והפעילויות המאורגנות בקומות השונות, ומחוברות על ידי מעבר חיצוני של 'מדרגות' העוטפות את כל המבנה ממפלס החצר (הכניסה) ועד הקומה האחרונה (אולם התפילה). מעבר מרחבי זה משמש גם כחלל ביניים בין הבניין לסביבתו, הן בהיבט האקלימי והן בהיבט הסביבתי. הצורה והטקסטורה של הבניין מתמזגים גם הם בביטוי צורני אחד, בתוך הגג המקופל והקונסטרוקטיבי. המשטח הלבן המקופל (FOLDING) המתפקד כגג וכקיר למבנה האבן, מתחיל במפלס הקרקע ומגיע עד