מוסדות דת / מסגד סכנין מרכז

מסגד סכנין מרכז

_____________

צורתו החיצונית של המסגד הוכתבה על ידי תנאי המגרש הפינתי והמשולש. הכניסה למסגד מכיוון הרחוב הראשי, מספקת את ההבחנה בין הקומה הראשונה של המבנה המייצגת את הגשמיות וחיי היומיום, לעומת הקומה העליונה המייצגת את הרוחניות והשמימיות. במסגד סכנין, הקירות, הכיפה, הכניסה והמינרט הופכים לאלמנט אחד, המשתלב בתוך הרקמה של מרכז הישוב, בסמוך לכיכר המרכזית, בניין העיריה ואולם הספורט, כמבנה שאינו מתפקד כאלמנט מונומנטאלי נפרד, אלא כחלק מקומפלקס עירוני המשלב בתוכו פעילות דתית, אזרחית וציבורית.