מבני חינוך / ביה"ס מקיף שכונת הגליל / נצרת

ביה"ס מקיף שכונת הגליל / נצרת

_____________

בית הספר מיועד ל-36 כיתות לימוד כולל אולם ספורט בעל 400 מושבים. שטחו הכולל של הפרויקט כ- 10,000 מ"ר. בית הספר ממוקם על מגרש קטן יחסית, בעל טופוגרפיה הררית לכוון הנוף. הפרויקט מנצל את הטופוגרפיה לצורך חלל ציבורי שחלקו מקורה ופתוח לכוון הנוף. ההשראה לתכנון הייחודי לקוחה מהבנייה המדורגת הקיימת בעיר העתיקה של נצרת. החצרות הממוקמות במפלסים השונים, מחוברות באמצעות מדרגות ומושבים היוצרים חלל ציבורי רחב המשמש להתקהלות. חלל זה מחבר בין שני חלקי השכונה – הצפוני והדרומי. בכדי למקסם את שטחי החלל הציבורי, הוגבהו חלק מהבניינים בשתי קומות  על ידי עמודים, ובנוסף נוצל שטחו של גג אולם הספורט.