מבני חינוך / ביה"ס היסודי החדש / דלית אל כרמל

ביה"ס היסודי החדש / דלית אל כרמל

_____________

דלית אל כרמל הוא הישוב הדרוזי הגדול בישראל, הממוקם על הרכס הדרומי של הכרמל הצופה אל הים. בחלקו הדרומי של הישוב ממוקם בית הספר היסודי החדש בוואדי עמוק. מטרת תכנון בית הספר הייתה ליצור טופוגרפיה חדשה המהווה גשר בין שתי דפנות הוואדי. כל המפלסים הבנויים מתחברים לקרקע טבעית, וכך נוצר מצב בו כל קומות הבניין וחלליו נגישים מהשטח החיצוני אל "הטבע" ולהפך. הבניין מנסה לעצב את הקרקע – "האדמה" מחדש. בחצר בית הספר ממוקם אמפיתיאטרון  ואולם ספורט תת קרקעי  שעל גגו מגרש ספורט פתוח.  פונקציות אלו מאפשרות מעבר לפעילות הבית ספרית גם פעילויות לכלל הקהילה.