מוסדות דת / מסגד חסן בק

מסגד חסן בק

_____________

בפרויקט מסגד חסן בק נקטנו בגישת שימור שמרנית ונוקשה, על מנת לבסס את המבנה ביסודות חדשים ויציבים, לשמר במדויק את מראהו ואופיו הדתי וההיסטורי, ולהחזירו באופן מדויק למצבו הקודם. תכניות החפירה כללו הנחת יסודות חדשים מתחת לכל עמוד ועמוד במבנה, על מנת שיעמוד איתן באופן עצמאי, לאחר שנמצא תחת סכנת קריסה משמעותית, ותוך שימת דגש על האספקטים ההנדסיים והקונסטרוקטיביים המקוריים.