עיריות ומוסדות תרבות / אצטדיון כדורגל חורפש

אצטדיון כדורגל חורפש

_____________